سرور مجازی مدیریت شده

سرور مجازی مدیریت شده سرور مجازی مدیریت شده سرور مجازی مدیریت شده سرور مجازی مدیریت شده سرور مجازی مدیریت شده سرور مجازی مدیریت شده
ادامه مطلب...

قابلیت اطمینان و همیشه در دسترس بودن

1– سرویسهای میزبانی اشتراکی شامل بک آپ گیری روزانه ، ماهانه میشوند و در صورت بروز مشکل استفاده خواهند شد,همچنین پارس وب هاست هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بک اپ هایی شما,فایل های شما,اطلاعات شما ندارد و نمایندگان یا دارندگان سرویس هاست موظف هستند که خودشان بک اپ و در جای مناسبی دخیره نمائید در صورت پاک شدن اطلاعات از قبیل سوختن هارد پارس وب هاست هیچ مسئولیتی ندارد.
تست متن فارسی
245
تومان/ماهیانه
سایت میزبانی
سفارش دهید
1– سرویسهای میزبانی اشتراکی شامل بک آپ گیری روزانه ، ماهانه میشوند و در صورت بروز مشکل استفاده خواهند شد,همچنین پارس وب هاست هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بک اپ هایی شما,فایل های شما,اطلاعات شما ندارد و نمایندگان یا دارندگان سرویس هاست موظف هستند که خودشان بک اپ و در جای مناسبی دخیره نمائید در صورت پاک شدن اطلاعات از قبیل سوختن هارد پارس وب هاست هیچ مسئولیتی ندارد.

قابلیت اطمینان و همیشه در دسترس بودن22

قابلیت اطمینان و همیشه در دسترس بودن 33

ردیف نام سرور قیمت سفارش
۱ سرور شماره ۱ 45000 تومان سفارش دهید
۲ سرور شماره ۲ ۶5000 تومان سفارش دهید
۳ سرور شماره ۳ ۸5000 تومان سفارش دهید ضمانت کیفیت تا ۷۲ ساعت
۴ سرور شماره ۴ ۸5000 تومان سفارش دهید